Lưu kho

Các dịch vụ cung cấp

1. Lưu kho hàng thường

2. Lưu kho hàng đặc biệt:

2.1 Lưu kho hàng lạnh, hàng giá trị cao, hàng động vật sống

- Quý khách cần gửi thông báo ít nhất 24 tiếng trước giờ máy bay hạ cánh dự kiến ( đối với hàng nhập) hoặc cất cánh dự kiến ( đối với hàng xuất hoặc hàng chuyển tiếp từ Nội bài đi đến các sân bay khác để NCTS bố trí phục vụ.

Quý khách vui lòng gửi thông tin lô hàng tới:

v Đối với hàng nhập:

Đội Phục vụ hàng nhập: email: import@noibaicargo.com.vn hoặc điện thoại: 04.35840905, máy lẻ 3345, 3346

v Đối với hàng xuất, hàng chuyển tiếp:

Đội Phục vụ hàng xuất: email: export@noibaicargo.com.vn hoặc điện thoại: 0936302866.

- Trường hợp không đáp ứng được kho theo yêu cầu, NCTS sẽ thông báo lại khách hàng để thu xếp.

- Trường hợp khách hàng không gửi thông báo trước hoặc gửi muộn hơn thời gian nêu trên, phục vụ của NCTS sẽ tùy thuộc vào điều kiện thực tế và khách hàng chịu trách nhiệm đối với rủi ro có thể xảy ra đối với hàng hóa.

2.2 Lưu kho hàng quan tài (hàng HUM): không cung cấp dịch vụ lưu kho hàng HUM


Tag :


Liên kết ngoài