Sử dụng trang thông tin điện tử NCTS

Bước 1 : Kê khai biểu mẫu đăng ký (Download từ noibaicargo.com.vn/bieu-mau-dang-ky )

Sau khi khai các thông tin, Quý khách đóng dấu công ty rồi thực hiện các bước tiếp theo như sau:

Bước 2 : Gửi thông tin đăng ký Online


Nhấn nút [Đăng ký] và hoàn thiện các thông tin theo màn hình sau:


Sau khi hoàn thiện các thông tin nhấn nút [Đăng ký]

Hệ thống sẽ gửi thông tin đến bộ phận dịch vụ khách hàng NCTS.

Trong vòng 24h Quý khách sẽ nhận được thông tin kích hoạt tài khoản để sử dụng hệ thống.

Ngoài việc tra cứu thông tin Lô hàng, thông tin lịch bay, tính thử phí phục vụ, Hệ thống Website NCTS còn cung cấp một số tính năng thông tin chuyên sau khi Quý khách trở thành thành viên như sau:

  1. Xem thông tin Hàng về, hàng đi và tình trạng
  2. Xem bảng kê sử dụng dịch vụ đã phát sinh

…..

 


Tag :


Liên kết ngoài