Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh 

  • Cung cấp dịch vụ phục vụ hàng hóa chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu và nhu cầu của khách hàng.
  • Phát triển sự nghiệp cho nhân viên.
  • Đóng góp cho cộng đồng xã hội và sự phát triển của ngành.
  • Là nơi đầu tư mang lại hiệu quả cho cổ đông.

 

Tầm nhìn 

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ phục vụ hàng hóa hàng không hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

 

Giá trị cốt lõi 

Khách hàng là trên hết: Theo đuổi những giải pháp thỏa mãn nhu cầu khách hàng với nhiều giá trị gia tăng.

An toàn và an ninh: Cam kết ưu tiên tối đa về an toàn và an ninh hàng không.

Văn hoá công ty: Xây dựng nền văn hoá trách nhiệm, chính trực và tinh thần đồng đội.

Đổi mới: Học hỏi, phát triển là nhân tố chính để tự cải tiến và đổi mới nhằm phục vụ tốt hơn cho khách hàng.Tag : su menh, tam nhin, gia tri cot loi


Liên kết ngoài