Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức năm 2023

08/11/2023 1127 Lượt xem

Kính gửi Quý Cổ đông!

NCT công bố Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền, trong đó:

- Ngày chốt quyền nhận cổ tức là: 22/11/2023

- Ngày chi trả cổ tức: 22/12/2023

- Hình thức chi trả: 100% bằng tiền.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Trân trọng!


20231108 - NCT - Nghị quyết HĐQT về trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2023.pdf

Tag :


Liên kết ngoài